Erfrecht

Van advocaten wordt in toenemende mate specialisatie verwacht. Daarom kan ik u niet in alle gevallen helpen. Ondanks kennis en ervaring op een terrein, kan het zijn dat ik u zal verwijzen naar een andere advocaat die u in het specifieke geval mogelijk beter kan helpen.

Ik geef advies en ik kan u onder andere bijstaan op de volgende gebieden: erfrecht; contracten en overeenkomsten; bewind, onder curatele stelling, mentorschap.

In en na het leven kunnen zich verscheidene (vervelende) situaties voordoen zoals een verschil van mening over de afwikkeling van een nalatenschap, iemand is onterfd of er is een probleem met een executeur. Daarnaast zijn er tal van vragen die rijzen na het overlijden van een dierbare: Moet u een nalatenschap wel aanvaarden? Welke informatie moet ik als executeur geven en wat zijn mijn bevoegdheden? Vragen waarbij een notaris vaak uitstekend kan helpen, maar soms is de neutrale rol van de notaris niet even geschikt voor uw belang. In dat geval bent u meer gebaat bij een advocaat, die vanuit zijn kernwaarden partijdig is en primair naar uw belang kijkt. Ook kan het zijn dat u namens een ander benaderd wordt door een advocaat, ik sta u graag bij op de momenten dat u hiermee te maken krijgt. Voortijdig advies kan grotere conflicten voorkomen. U kunt vrijblijvend contact opnemen om uw situatie te bespreken.