mr. R.J. (Ruben) Alderse Baas

Na de studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik in januari 2010 in de advocatuur begonnen. Na een stage bij DLA Piper in Amsterdam, heb ik drie jaren bij Dorhout Advocaten in Groningen gewerkt. Ik richttte mij vooral op ondernemingsrechtelijke zaken, energierecht en insolventierecht (faillissementsrecht). In 2013 was ik een van de oprichters van Alderse Baas Noordhof advocaten, een laagdrempelig kantoor dat landelijke bekendheid verwierf door de ruime openingstijden (ook op zaterdagen open), de locatie (winkelpand) en de werkwijze. Door een sterke focus op particulieren, is mijn aandacht vooral gegaan naar het erfrecht. Door mijn verhuizing naar Hilversum ben ik in 2017 AB advocaat in Hilversum gestart, waar ik mij praktisch uitsluitend met erfrecht bezighoud.

Nevenactiviteiten hebben altijd een wezenlijk deel van mijn werk uitgemaakt. Zo ben ik vanaf de oprichting zeer actief betrokken geweest bij de coöperatieve vereniging Grunneger Power, een lokaal burgerinitiatief en tevens een van de meest succesvolle lokale energiecoöperaties van Nederland. Daarnaast ben ik in verschillende hoedanigheden actief geweest in (besturen van) de Jonge Balie Groningen en de Stichting Jonge Balie Nederland. Sinds mei 2015 ben ik verkozen als lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op deze wijze ben ik actief bezig met belangenbehartiging van (jonge) advocaten waaronder een actieve bijdrage in de nieuwe beroepsopleiding voor de advocatuur, het project Kwaliteit en Innovatie met de Rechtspraak en innovatie in de advocatuur.

Ook buiten de zittingzaal pleit ik graag voor een breed publiek. In diverse verbanden heb ik de nodige presentaties en optredens mogen doen voor bedrijven en instellingen over de advocatuur, innovaties en het ondernemerschap. Het innovatieve denken over juridische diensten zet ik ook graag om in concrete initiatieven.

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden: lid Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten aspirant-lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht lid van Pro Excolendo Iure Patrio